Dr. Marc Verstraeten


Elke dag zijn er 5 "reserve"-raadplegingen beschikbaar die pas de dag zelf door Wendy ingevuld worden via telefonische oproepen, zodat u vaak ook nog de dag zelf kan geholpen worden bij Dr. Verstraeten, of bij één van de jongere collega's.

Dr. Heidi Declercq

Dr. Declercq is aanwezig op maandag, dinsdag en donderdag.

Dr. Jens De Smet

Dr. Bieke Goedertier


Bieke is afgestudeerd arts die hier 2 jaar specialisatie huisartsgeneeskunde volgt, sinds september 2017.
Zij overlegt zo nodig altijd met de praktijkopleider, Dr. Verstraeten, of met de andere collega's.

Dr. Ines Reynders

Dr. Reynders is er niet op donderdagnamiddag.

Praktijkverpleegkundige


Voor meer info, klik op het tabblad 'Praktijkverpleegkundige Colette'