De jaarlijkse griepvaccinatie periode is weer in aantocht. Om zoveel mogelijk personen te kunnen vaccineren én daarbij het contact tussen zieke personen en niet-zieke personen te beperken (virussen zijn nu eenmaal heel gedreven in het zich verspreiden in ruimtes zoals de wachtzaal), plannen we dit jaat een prikmoment in waarop we de griepvaccinaties laten doorgaan : dit prikmoment gaat door op zaterdag 31 oktober vanaf 8.00. Dit vaccinatiemoment zal doorgaan in Basisschool Scheppers - Cooppallaan 126. Dit wegens het correct naleven van de Corona-maatregelen. Contacteer Wendy voor een afspraak.
Breng uw identiteitskaart zeker mee. Gelieve op het moment van uw afspraak losse kledij te dragen. 

Het voorschrift

Het voorschrift voor het griepvaccin kan u bekomen bij uw arts of via het secretariaat. Het kan ook, in overeenkomst met uw apotheker, nadien nog bezorgd worden. Met andere woorden op het moment van het vaccineren zullen wij e een voorschrift bezorgen dat u dan zeker nog moet afleveren bij uw apotheker.

Het vaccin

Het vaccin dient door uzelf op voorhand afgehaald te worden bij de apotheek. Het vaccin moet bewaard worden in de koelkast en net voor het vertrek naar de praktijk uitgehaald te worden.

Ter info

Griepvaccinatie wordt aangeraden bij :
* bij 65-plussers
* zwangere vrouwen vanaf het tweede trimester van hun zwangerschap
* chronisch zieken : mensen met een hartziekte, een longziekte zoals ernstig astma of COPD, een lever- of nierziekte, of chronische spierziekte, diabetes
* mensen met verminderde weerstand door andere ziekten of door een medische behandeling
* iedereen die in een woonzorgcentrum, psychiatrische instelling voor lang verblijf of of instelling voor personen met een beperking opgenomen is
* iedereen die onder hetzelfde dak woont als de bovengenoemde risicopersonen of zorgt voor kinderen jonger dan 6 maanden
* iedereen die werkzaam is in de gezondheidssector
Ook voor gezonde mensen vanaf 50 jaar kan vaccinatie zinvol zijn. Bespreek dat met je huisarts.

Meer info vinden jullie op  Laat je vaccineren


Laat je vaccineren