Op dinsdag- en vrijdagochtend wordt er in onze praktijk een "prik-uurtje" voorzien vanaf 8 uur. Onze praktijkverpleegkundige zorgt dan voor bloedafname en voor meting bloeddruk terwijl een arts beschikbaar is in de praktijk. Dit bespaart u tijd en kosten.

U maakt hiervoor vlot een afspraak via Wendy of Joke, die u elke dag vanaf 7h45 helpen. U  krijgt daarna een vervolg-afspraak bij de arts van uw keuze voor de bespreking van de resultaten, voor het afleveren van voorschriften, en voor het verder beleid. Dan kunnen de artsen tijd vrijmaken voor uw vragen.

Ook voor heel wat technische handelingen kan u op afspraak bij de verpleegkundige terecht, op dinsdag- en vrijdagvoormiddag én donderdagnamiddag tot 18h.

Het verwijderen van oorproppen en hechtingen, het aanstippen van wratten, de afname van een hartfilmpje (EKG), een blaastest voor het beoordelen van de longfunctie bij rokers: dit kan gebeuren door onze praktijkverpleegkundige, altijd onder het toezicht van en op aanwijzing van één van de artsen van ons team.

Zij staat in voor de praktische regeling van thuismetingen van uw bloeddruk met een bloeddrukmeter die u van ons meekrijgt. Metingen van gewicht, lengte, buikomtrek en vetpercentage gebeuren bij haar, evenals de bepaling van het zuurstofgehalte in het bloed, indien nodig.

Uw arts kan de verpleegkundige inspuitingen, reisvaccinaties of vaccinaties tegen griep, tetanus, kinkhoest of longontsteking laten geven. De overheid stelt bovendien bepaalde vaccins gratis ter beschikking. U kan op afspraak gratis een herhaal-vaccin krijgen tegen mazelen, bof en rubella, omdat blijkt dat heel veel volwassenen niet voldoende gevaccineerd zijn. Een gratis vaccin tegen kinkhoest wordt sterk aanbevolen bij toekomstige ouders en hun dichte familieleden. Het plaatsen van een jaarlijks infuus tegen botontkalking gebeurt ook bij onze praktijkverpleegkundige.

Zij zal op uw of onze vraag ook uitleg geven over een goede techniek bij het gebruik van puffers tegen kortademigheid. We merken dat het gebruik van alle soorten puffers niet zo voor de hand ligt.

Veel mensen, vooral ouderen, klagen vaak over toegenomen vergeetachtigheid of verminderde denkfuncties. Het gestandaardiseerd testen van geheugen-en denkfuncties geeft ons via een door onze praktijkverpleegkundige uitgevoerde basistest van een 10-tal minuten een goede indicatie over het nut van een doorverwijzing voor verder onderzoek bij de neuroloog.

Het opvolgen of opsporen van suikerziekte (diabetes) en chronische longaandoening (astma en COPD) neemt een 10-tal minuten tijd.

Bij de jaarlijkse diabetes-opvolging kan het noodzakelijke onderzoek van de voeten, de ogen, het hart en de bloedvaten via de verpleegkundige geregeld worden door uw arts.

De verpleegkundige zal op uw en onze vraag een nazicht doen van de voeten en u naar ons verwijzen voor de resultaten.

Een vragenlijst voor het bepalen van uw risico op botontkalking, vooral bij vrouwen boven de 50 jaar, is heel nuttig en vraagt wat tijd. Een verwijzing voor een botmeting kan nodig zijn.

Een basis-gehoortest en een vragenlijst kunnen u overtuigen om een gehoorapparaat te overwegen, na onderzoek bij een specialist.

Een vragenlijst in verband met het vaak voorkomende en vervelende probleem van rusteloze benen zal samen met de verpleegkundige een betrouwbare aanwijzer worden voor verdere zorg.

Een kort onderzoek van de kwaliteit van de doorstroming van de slagaders in de ledematen kan nuttig zijn bij mensen met suikerziekte of bij klachten van krampen of moeheid in de benen.

Het uitvoeren van een gezondheids-checkup bij 45-plussers met het maken van een preventieplan, aanbevolen door de overheid, is mogelijk op uw vraag. Colette zorgt dan mee voor het invullen van het preventiedossier voor screening naar kanker, hart- en vaatlijden, suikerziekte, of longaandoening.

Patiënten die bij onderzoek van bloed en urine een verminderde nierfunctie vertonen worden via de verpleegkundige door ons verwezen naar de diëtiste.

Een lijst met richtlijnen bij cholesterolverhoging of bij verhoogde suikerwaarden, of een lijst met tips over valpreventie wordt overlopen en meegegeven aan de mensen die daar baat bij hebben. Zo nodig verwijst de arts naar de diëtiste.

Jongeren die in aanmerking komen voor logopedie worden verwezen voor logopedische begeleiding.


Eén op de drie thuiswonende 65-plussers valt minstens 1 keer per jaar , en 40 % van letsels en overlijdens in die leeftijdsgroep is toe te schrijven aan valincidenten. Er is een nieuw, eenvoudig en effectief slim horloge op de markt (Zembro bracelet) dat senioren in staat stelt langer veilig thuis te verblijven. Deze gemoedrust kost u 1 €/dag.  De info erover kan u bij de verpleegkundige verkrijgen. (Wij hebben geen aandelen in het bedrijf ! )

In overleg met de patiënt wordt zo nodig gekeken bij welke psycholoog u het best terecht kan.  De komende 6 maanden wordt een inventaris opgemaakt van alle erkende zorgverleners in onze regio: kinesisten, verpleegkundigen, podologen, logopedisten, psychologen, tandartsen, etc.

Het nakijken van pigmentvlekken over het volledige lichaam kan gebeuren onder ons toezicht. Ons team volgt binnenkort een opleiding voor een degelijke eerste screening van pigmentvlekken. Het zal altijd de arts zijn die uiteindelijk beslist of een vlekje verdacht is of best verwijderd wordt.

Op termijn is ons doel dat de verpleegkundige het voorbereidend en het uitvoerend werk verricht bij de 10 meest voorkomende chronische aandoeningen waarmee mensen worden geconfronteerd: suikerziekte, meerdere long- en hart- en schildklieraandoeningen, stemmingsstoornissen en energiestoornissen. Op die manier kan uw arts met de vrijgekomen tijd zijn expertise gebruiken voor de beste opvolging en voor het luisteren naar uw verhaal.

We gaan hiermee in op de vraag van de overheid om ons als huisarts te richten op goede chronische zorg en preventie. Minder achter de feiten aanlopen en meer vooruitlopen op de problemen.

Hiervoor hebben we een partner nodig die vroeger sterk onderbenut was : u zelf, die meer dan vroeger mee zal sturen om gezond te blijven. De alwetende “meneer Doktoor”  maakt stilaan plaats voor een arts die dicht bij u staat en als expert uw gezondheid mee bepaalt, met de hulp van veel andere zorgverleners: thuisverpleegkundige, specialist, podoloog, kinesist, logopedist, psycholoog, etc.

U bent als patiënt de belangrijkste schakel. U bent de expert van uw lichaam. U zal binnen enkele jaren via uw smartphone en app’s  zelf metingen gaan doen die u zullen helpen om gezond te blijven. De technologie is een enorm hulpmiddel, uw huisarts blijft wellicht de vertrouwenspersoon die het dichtst bij u staat.


Onze praktijkverpleegkundige werkt altijd op vraag van en onder de verantwoordelijkheid van één van de huisartsen uit ons team.