Ik ben volledig gevaccineerd, maar heb toch verkoudheidssymptomen: kan dit nog COVID-19 zijn?

Geen enkel vaccin beschermt 100%. Personen die gevaccineerd zijn en mogelijke symptomen van COVID-19 vertonen moeten daarom nog steeds getest worden. Dit kan zowel met een snelle antigentest (symptoombegin <=5 dagen) of met een PCRtest. 

Hieronder vindt u nog eens de gevalsdefinitie van een mogelijk covid-19 geval:

Een mogelijk geval van COVID-19 is een persoon met

  • minstens één van de volgende hoofdsymptomen die acuut ontstaan zijn, zonder andere duidelijke oorzaak : hoest; kortademigheid; pijn op de borst; acuut smaak of geurverlies;
  • OF minstens twee van de volgende symptomen, zonder andere duidelijke oorzaak, koorts; spierpijn; vermoeidheid; loopneus/verstopte neus; keelpijn; hoofdpijn; verlies van eetlust; waterige diarree1; acute verwardheid1; plotse val1
  • OF verergering van chronische luchtwegsymptomen (wanneer u gekend met rokerslongen, astma, chronische hoest…), zonder andere duidelijke oorzaak.

 [1] Deze symptomen komen vaker voor bij ouderen, waar een acute infectie zich atypisch kan uiten.

Wat als ik covid-19 symptomen heb, maar niet direct terecht kan bij mijn huisarts?

Klik op de volgende link: https://sat.info-coronavirus.be/nl/formulier/sat

Door deze vragenlijst in te vullen kan u inschatten of een test voor corona (COVID-19) zinvol is. Heeft u of de persoon voor wie u de vragenlijst invult milde symptomen die zouden kunnen wijzen op corona, dan kan u na het invullen van de vragenlijst zelf een code aanmaken om een coronatest te laten afnemen. Met die code kan u rechtstreeks een afspraak maken bij een testcentrum of apotheek.

LET OP: Een vragenlijst kan een medisch onderzoek niet vervangen. Indien de patiënt ernstige symptomen vertoont, tot een risicogroep behoort of indien de gezondheidstoestand snel achteruit gaat, wordt aangeraden om altijd contact op te nemen met een arts.

Wat als ik een positieve zelftest (= test die je bij de apotheker koopt en zelf thuis afneemt) heb?

Een positieve zelftest moet steeds nog eens bevestigd worden met een PCR test.

NIEUW: U hoeft voor een CPTC-code (= code die u nodig heeft om een PCR test te kunnen plannen in een testcentrum) niet meer naar de huisarts te bellen; u kan deze immers aanvragen via de volgende website: https://sat.info-coronavirus.be/nl/formulier/autotest

Op welke plaatsen kan ik terecht voor een covid-19test (dus enkel bij symptomen of positieve zelftest)?

-Bij de huisarts: we vragen echter eerst de onderstaande opties te proberen, gezien wij onze afspraken zoveel mogelijk voor de gewone zorg wensen te gebruiken.

-In het testcentrum van het UZ Gent: https://www.uzgent.be/covid-19-testcentrum . Via deze link vindt u de openingsuren van het testcentrum. Tussen 10 en 14u kan u er terecht ZONDER afspraak. Op weekdagen van 8 tot 10 uur en van 14 tot 18 uur kan u alleen op afspraak komen. Ook voor een test op zaterdag tussen 8 en 13 uur hebt u een afspraak nodig.

-In het testcentrum van Merelbeke: https://www.merelbeke.be/triagepost (dit is steeds op afspraak; volg de stappen op de website om zelf een afspraak te maken)

Voor een overzicht van ALLE staalafnameposten in de buurt verwijzen wij u door naar volgende website: https://testcovid.doclr.be/#!/selecteer-post

Ik ben covid-19positief, wat moet ik nu doen?

Betreft het een zelftest, laat dit dan eerst bevestigen met een PCR test. 

Bij een (bevestigde) positieve PCRtest/sneltest ben je besmettelijk voor anderen en blijf je minstens 7 dagen (eerste dag van symptomen = dag 0) thuis in isolatie. Na die 7 dagen isolatie mag je je huis weer verlaten, op voorwaarde dat je minstens drie dagen geen koorts meer hebt en je ook geen ademhalingsproblemen meer ondervindt. 

Het blijft belangrijk nadien nog 3 dagen continu een masker te dragen (voor kinderen > 6j en volwassenen) in binnenruimtes + strikt beperken van contacten!

Personen die met jou een hoogrisico-contact hadden, moeten zich vanaf 10/01/22 niet meer laten testen zolang ze asymtomatisch zijn. Uiteraard kan het geen kwaad deze mensen toch persoonlijk te verwittigen zodat ze extra alert zijn wanneer ze verkoudheidssymptomen zouden ontwikkelen.

Wie moet je dan verwittigen? Elke persoon die met jou contact heeft gehad binnen een tijdspanne van 2 dagen voor het begin van de symptomen tot het einde van de besmettelijkheidsperiode van het geval (einde van de isolatie) EN een HOOGrisico contact had met jou.

Ik ben covid-19 positief en wil me isoleren van mijn gezinsleden, hoe doe ik dat?

Volg deze link:

Moet ik mij na 10 dagen nog eens laten testen wanneer ik covid-19 positief ben?

Nee, dit heeft weinig zin. Het is namelijk gekend dat PCR testen nog lange tijd na de besmettelijke periode positief kunnen blijven.

Ik kreeg net een covidvaccin en vertoon symptomen, moet ik me nu laten testen?


Milde nevenwerkingen de eerste 1-2 dagen na vaccinatie worden symptomatisch behandeld (rust, paracetamol), een covid-19test en isolatie zijn dan niet nodig. Bij alarmsymptomen (o.a dyspnea), andere symptomen die op COVID-19 kunnen wijzen (anosmie, hoest), recent contact met een bevestigd geval of symptomen die langer aanhouden dan 48-72u, moet medisch advies ingewonnen worden en een test voor COVID-19 uitgevoerd (antigen of PCR).


Ik had een hoogrisicocontact, maar ik heb geen symptomen, moet ik me nu laten testen?

Nee, vanaf 09/03/22 hoeven enkel symptomatische patiënten getest te worden. Heeft u een hoogrisicocontact gehad, maar heeft u geen klachten, moet u zich niet laten testen (ongeacht uw vaccinatiestatus) en mag u werken/naar de lessen gaan.

Mijn kind (<6 jaar) is voortdurend aan het snotteren, moet ik het dan elke keer laten testen?

Kinderen vanaf 6 jaar die mogelijke symptomen van COVID-19 vertonen, moeten getest worden. Kinderen <6 jaar in kinderopvang en kleuteronderwijs vertonen vaak luchtwegsymptomen. Symptomen zijn bij deze jonge kinderen dan ook enkel een reden tot testen indien er ook een recent (hoog of laag) risicocontact was.  

Wat als ik in de laatste 5 maand een covid19-infectie doormaakte: hoe zit het dan met testen en quarantaine?

Bent u asymptomatisch, dan volgt u dezelfde regels als die voor volledig gevaccineerde risicocontacten, ongeacht uw vaccinatiestatus. Bij symptomen wordt wel getest.

Hoe een Covid Safe Ticket/Pass aanvragen?

Klik op de volgende link en volg daar de beschreven stappen

Heeft u een vraag over de CovidSafe-app?

Gelieve dan even te kijken of u vraag beantwoord wordt op onderstaande link:

Deze informatie is een overzicht van de geldende coronarichtlijnen in België op datum van 09/03/2022. 

Deze informatie heeft tot doel ondersteunend te werken en vervangt geenszins medisch advies, informatie van de overheid of medische richtlijnen. Voor de meest recente informatie verwijzen we naar de website van sciensano.

Wie beroep doet op deze informatie doet dit in samenspraak met de behandelende arts of op eigen verantwoordelijkheid. Er kunnen geen rechten noch plichten worden ontleend aan deze info. Deze is enkel correct op datum van publicatie en updates a.d.h.v. de meest recente richtlijnen of informatie worden door ons niet gegarandeerd.